درایـو مدل GD270 کاربری تخصصی پمپ و فن

30-500kW / 400v  3(PHASE)

درایو GD270   دارای فانکشن های حفاظتی تخصصی پمپ های تمیزکردن رسوبات پمپ ، حفاظت شکستگی لوله ، ممانعت از یخ زدگی آب و غیره می باشد . و دارای عملکرد اتوماتیک پمپ / فن در ساعات و تاریخ های منظم و از پیش تنظیم شده (RTC) می باشد و قابلیت کنترل همه پمپهای ایستگاه پمپاژ با یک اینورتر(Multi-Pump Control) را داردو مجهز به فانکشن Bypass برای راه اندازی متوالی چندین پمپ و بای پس به شبکه را نیز داراست.

درایـو مدل GD270 کاربری تخصصی پمپ و فن x
GD270-3 GD270-1 GD270-2

  • قابلیت کنترل همه پمپهای ایستگاه پمپاژ با یک اینورتر (Multi-Pump Control)
  • فانکشن Bypass برای راه‌اندازی متوالی چندین پمپ و بای‌پس به شبکه
  • عملکرد اتوماتیک پمپ/فن در ساعات و تاریخ‌های منظم و از پیش تنظیم‌شده (RTC)
  • مُد اضطراری (Fire Mode) برای نادیده گرفتن هرگونه فالت یا دستور توقف
  • دارای فانکشن‌های حفاظتی تخصصی پمپ مانند: حفاظت شکستگی لوله، ممانعت از یخ‌زدگی آب، تمیزکردن اتوماتیک رسوبات پمپ و …