راه انداری کرین تاور یا جرثقیل به صورت چند سرعته

شما سروران با نحوه راه انداری کرین تاور یا جرثقیل به صورت چند سرعته،  آشنا خواهید شد.

راه انداری کرین تاور یا جرثقیل به صورت چند سرعته
دانلود فایل پیوستی حجم فایل پیوست : 429,5 کیلوبایت