دژنگتور خلا HVF

در یک پست فشار قوی کلید قدرت یا دژنگتور یکی از اساسی ترین اجزاء آن محسوب می شود. بطور کلی مانور در شبکه جهت تغییر در سیستم توزیع و انتقال انرژی توسط کلیدهای قدرت صورت می پذیرد.کلیدهای قدرت به طور کلی بایستی دارای مشخصات عمده زیر باشند:

 • در حالت عادی که کلید بسته است،بایستی بتواند جریان نامی را بطور دائمی از خود عبور دهد.
 • در حالتی که کلید باز است،بتواند اختلاف پتانسیل دو طرف کلید را بطور دائمی تحمل نموده و در موقع باز شدن کلید،اضافه ولتاژ های موقتی را تحمل نماید.
 • در موقع بروز اتصال کوتاه در شبکه، پس از دریافت فرمان قطع،در سریع ترین زمان ممکن بدون اشکال بتواند جریان اتصال کوتاه را قطع کرده و قسمت های معیوب را از قسمت های سالم ایزوله کند.
 • در موقع قطع و وصل جریان بوسیله ی کلید،جرقه تولید می شود و شروع جرقه زمانی است که فاصله بین دو کنتاکت،جهت تحمل ولتاژ کافی نباشد با این توضیحات کلید باید بتواند جرقه را در سریع ترین زمان دفع کند.

(making current)=2/5 short circuit (breaking current)

قدرت وصل یک کلید در حدود 2/5 برابر قدرت قطع است

دژنگتور خلا HVF x
vacuum-circuit-breaker-HVF دژنکتور-خلاء-(HVF)

 • استانداردها: IEC62271-100/ IEC60056/ ANSI C37.09
 • نحوه قرارگیری: ثابت، کشویی
 • ولتاژ عملکرد: 7/2 تا 5/40 کیلوولت
 • جریان نامی: 630 تا 4000 آمپر
 • قدرت قطع: 12/5 تا 50 کیلوآمپر
 • فاصله پل ها: 130 تا 350 میلیمتر
 • زمان ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه: 3 ثانیه
 • عملکرد مکانیکی: تا 30000 بار قطع و وصل

 • عدم نیاز به تعمیر و نگهداری
 • سازگاری کامل با محیط زیست
 • غیرقابل اشتعال بودن
 • سرعت قطع ووصل بالا
 • اطفای قوس الکتریکی در ولتاژ پایین تر