درایو مدل GD800 کاربری صنایع حساس

4-9600kW / 400v    3(PHASE)
22-12000kW / 690v   3 (PHASE)

درایو GD800 مناسب جهت طراحی مهندسی برای صنایع حساس است و دارای طراحی ماژولار بصورت یونیت‌های مجزا  Rectifier, Converter, Filter, Control بوده که امکان افزایش ظرفیت با موازی کردن ماژولها، امکان سنکرون‌سازی چند محور (Master/Slave) را دارا می باشد همچنین قابل ارائه به صورت پکیج کامل تابلویی با IP54  برای این دستگاه وجود دارد.این دستگاه دارای استانداردهای پیشرفته حفاظتی STO, SS1, SLS, SBC بوده و دارای مدل با ورودی فعال (AFE) با هارمونیک زیر %5 و Regenerative می باشد.

درایو مدل GD800 کاربری صنایع حساس x
GD800 GD800-1

  • طراحی ماژولار بصورت یونیت‌های مجزای Rectifier, Converter, Filter, Control
  • امکان افزایش ظرفیت با موازی کردن ماژولها، امکان سنکرون‌سازی چند محور (Master/Slave)
  • امکان ارائه بصورت پکیج کامل تابلویی با IP54
  • دارای مدل با ورودی فعال (AFE) با هارمونیک زیر %5 و Regenerative
  • استانداردهای پیشرفته حفاظتی STO, SS1, SLS, SBC